Anläggningens betydelse

För alla som jobbar i branschen är betydelsen såklart stor, men det är inte alltid helt lätt att se den större bilden i form av samhällets syn på branschen. Det inte allt för många tänker på är att anläggning kan vara en lysande väg in i samhället för personer som kommer från andra länder. Det är en av de bättre vägarna innan menade infrastrukturminister Anna Johansson tidigare. Detta yttrades vid Anläggningsdagen i Stockholm, som arrangerades av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik- och Designföretagen i Näringslivets hus i Stockholm.

Johansson var en av huvudtalarna och hon menade att anläggning är en tung och prioriterad politisk fråga och en oerhört viktig samhällsfunktion. Hon menar att om regeringen ska kunna uppfylla sina ambitiösa mål när det gäller EU:s lägsta arbetslöshet, bygga 250 000 bostäder och nå Sveriges klimatmål kommer anläggningspolitiken bli avgörande när det gäller att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Hon menar vidare att vi både behöver underhålla det befintliga systemet och bygga ny infrastruktur där den nuvarande helt klart är utdaterad. Hon säger att Sverige haft för lite investeringar inom det offentliga under en mycket lång tid. Utmaningen är nu enligt henne att satsa hårt på nyinvesteringar och hon kan tänka sig ett antal olika finansieringslösningar för detta.

Även när det gäller integrationen kan anläggningen spela en mycket stor roll. Det passar ofta bra som första jobb och det är viktigt att de nyanlända känner sig inkluderade av branschen. Det är också oerhört viktigt att vi lyckas validera de kunskaper de har med sig från hemlandet. Dessa kunskaper kan vara fantastiskt mycket värda, men så länge vi inte kan validera dem går vi miste om potentiella talanger.

Detta var den tredje gången Anläggningsdagen ägde rum. De första tio åren gick den under namnet FIA-dagen.