Hållbarhetsarbete inom anläggningsbranschen

Det är oerhört viktigt att anläggningsbranschen anpassar sig efter tidens anda och börjar skaffa verkligt hållbara lösningar. På så sätt kan man gå i bräschen för branschen och även för andra näringsgrenar inom byggvärlden.

Det har uppkommit ett antal arbetsgrupper som har tagit sig an frågan på ett seriöst sätt och velat informera om hur det går till och skapa riktlinjer för hur det bör göras på rätt sätt.

Tanken har varit att samla anläggningsbranschen under gemensamma syften och visa hur hållbarhetscertifiering verkligen går till i praktiken. Detta gäller inte bara anläggningar utan även underhållsarbete som till exempel hur man bör lufta element.

CEEQUAL International används idag i Sverige när det gäller infrastruktur och anläggningsprojekt. Det är en relativt avancerad standard och kan direkt appliceras på svenska projekt och har en relativt brett användningsområde. CEEQUAL kan också med fördel användas som ett verktyg för ökad hållbarhet i kompletta kedjan, då det involverar allt från drift och underhåll till själva planeringen i sin bedömning.

Vi rekommenderar även att man läser rapporterna ”Hållbar utveckling i anläggningsbranschen, del 1 Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt (38 sidor med bilagor) samt del 2 som kallas Förstudie av CEEQUAL International och CEEQUAL Term Contracts”. De är författade av etablerade företaget WSP och i detta projektet har bolag som Skanska, NCC och PEAB även medverkat. Även representanter från Sweden Green Building har varit med i detta projektet.

Ett projekt som följer på detta är SBUF 12873 Uppstart av HCA – HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt, som hade som syfte att förverkliga branschsamarbetet inom ramen för den befintliga organisationen SGBC. Man ville även lägga grunden för utbyte av erfarenheter av hållbart anläggande och certifiering inom hållbarhet. Man ville även uppmuntra till delaktighet och skapa en längre långsiktighet än branschen tidigare förknippats med.

Idag omsätter anläggningsbranschen ungefär 40 000 personer och av själva byggmarknaden utgör ca 25 % anläggning.